As.Lan.d

Landmeetkundig studiebureel
cvba

Historiek

Als gedreven mensen de krachten bundelen om met meer dan 25 jaar ervaring , know-how en met contacten in binnen- en buitenland dan krijg je een vooruitstrevende vennootschap zoals deze . Opgericht januari 2016 geeft deze cvba de mogelijkheid om via inwerking in de vennootschap gedreven medewerkers een kans te geven om zich te profileren. As.lan.d staat voor meer dan ASsen uitzetten , LAN nr op de tableau der landmeters en LANDmeten . Betrouwbare , kwaliteistvolle service tegen en eerlijke prijs is het resultaat.

Diensten aan de klanten

GNNS metingen
GRB metingen
As-built metingen allerhande
           Bovengronds volgens bestek met mogelijkheid van digitale eindstaat
           Ondergronds met aanmaak van de nodige fiches ( Hidrofiche , Aquadata , ... )
           Ondersteuning en aanmaak van huisaansluitingsfiches via unieke software
Werftopografie , ondersteuning van de aannemers in tekenpakket en op het terrein
           voorbereiding en controle van de plannen
           Maken van 3d modellen voor machinebesturing
           Inmeten , controleren en uitzetten van referenties ter plaatse op de werf , taw , L72
           Uitzetten van assen , tracé's, punten
           Plaatsbeschrijvingen voor en na de werken
Grondverzet , kuberingen , ontgravingen volledig 3d
Tracémetingen voor diverse doeleinden
           Aquafin
           Elia
           Gemeenten
           Studiebureau's
           Waterlopen
           .......
Aanvragen Stedenbouwkundige vergunningen
           Verkavelingen
           Stedebouwkundige attesten
            Technische werken
            ........
Gebouwen opmeten , zichten of volledig 3D
Nauwkeurige zettingesmetingen
Plaatsbeschrijvingen voor en na de Huur

Gebruikte meetinstrumenten

naam naam naam naam naam naam